Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wąchocku - nie przeprowadza się

zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami). Do końca obecnej kadencji Rady Miejskiej w Wąchocku, mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 6 pozostaje nieobsadzony.

Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bielinach - nie przeprowadza się

zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami). Do końca obecnej kadencji Rady Gminy w Bielinach, mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 2 pozostaje nieobsadzony

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach