Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wbp - kadencja 2010-2014

 

(WZORY)

Program wspomaga przygotowanie i następnie wydrukowanie zestawu formularzy w formacie PDF wymaganych przy zgłaszaniu list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów.

!

Edytor dokumentów wymaganych do zgłoszenia listy kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

!

Druki dokumentów przy zgłaszaniu list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów burmistrzów, prezydentów miast w wyborach (uzupełniających, przedterminowych organów stanowiących i wyborach przedterminowych organów wykonawczych) w trakcie kadencji 2010 - 2014

Tabela. Wymagane druki w zależności od rodzaju wyborów i wybieranego organu:

Wybory – wybierany organ

Wymagane druki

   Wybory (uzupełniające, przedterminowe) do rady

    1     

      2*  )      

    4   

    8/9**)    

   Wybory przedterminowe wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

5/5a***)

6

7

8/9**)

*) W przypadku, gdy kandydat na radnego jest obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim należy w miejsce Druku nr 2 wypełnić Druk nr 3.

**) W przypadku, gdy kandydat (wyłącznie obywatel polski) urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązany złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. uprzednio złożył oświadczenie, zamiast oświadczenia (Druk nr 8) składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia (Druk nr 9).

***) W przypadku, gdy w wyborach przedterminowych wybiera się zarówno radę jak i wójta (burmistrza, prezydenta miasta), należy w miejsce Druku nr 5 wypełnić Druk nr 5a oraz pominąć - Wykaz osób popierających kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Druk nr 7).

Załączniki

Linki

wydruk | pdf

Rejestr:

Informację udostępnił:
Adam Michcik
Informację opracował:
Adam Michcik
Wprowadzający:
Zdzisław Dziedzic (2013-04-24 11:33:45)
Modyfikujący:
Zdzisław Dziedzic (2013-09-18 14:22:20)

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach