Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Wykaz okręgów wyborczych

Zmiany granic okręgów wyborczych mogły być dokonywane najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2010 r. zgodnie z art. 92 i 138 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.)

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach