Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja graficzna

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Pełnomocnicy do spraw wyborów – urzędnicy wyborczy

(stan na dzień 7 stycznia 2016 r.)

`

Wykaz urzędników wyborczych
właściwość terytorialna Komisarzy Wyborczych w Kielcach
zasięg - województwo świętokrzyskie

Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) marszałek województwa, starosta lub wójt ustanawia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.

Porozumienia zawarte odpowiednio pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Starostami i Wójtami (Burmistrzami, Prezydentami Miast), a działającym z upoważnienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach określają zasady współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym.

 

Urząd Marszałkowski

Nazwa jednostki

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Sejmik Województwa
Świętokrzyskiego

Agnieszka PIWNIK-PIECYK

Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

 

Starostwa Powiatowe

Lp. 

Nazwa jednostki

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1

Powiat

Buski

Jerzy SŁUŻALSKI

Sekretarz Powiatu

2

Powiat

Jędrzejowski

Julian BARAN

Sekretarz Powiatu

3

Powiat

Kazimierski

Marek KRUPA

Sekretarz Powiatu

4

Powiat

Kielecki

Jolanta OLESZEK

Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich

5

Powiat

Konecki

Zbigniew SADORSKI

Sekretarz Powiatu

6

Powiat

Opatowski

Ewa MASTERNAK

Sekretarz Powiatu

7

Powiat

Ostrowiecki

Piotr SKŁADANOWSKI

Sekretarz Powiatu

8

Powiat

Pińczowski

Dorota FRĄCZEK

Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru

9

Powiat

Sandomierski

Urszula SUROWIEC

Inspektor

10

Powiat

Skarżyski

Katarzyna GELLER

Inspektor Wydziału Organizacji

11

Powiat

Starachowicki

Mirosław SEWERYN

Kierownik Biura Rady Starostwa

12

Powiat

Staszowski

Jan SIKORA

Sekretarz Powiatu

13

Powiat

Włoszczowski

Robert SUCHANEK

Kierownik Wydziału Organizacyjno - Prawnego

 

Urzędy Miast

Lp. 

Nazwa jednostki

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1

m.n.p.p.

Kielce

Janusz KOZA

Sekretarz Miasta

2

m.

Ostrowiec Świętokrzyski

Marzena DĘBNIAK

Sekretarz Miasta

3

m.

Skarżysko-Kamienna

Roman SZAPSZA

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

4

m.

Starachowice

Tomasz KUKLIŃSKI

Sekretarz Urzędu Miejskiego 

 

Urzędy Miast i GminLp. 

Lp.

Nazwa jednostki

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1 

m.gm.

Bodzentyn

Dorota ARMUŁA

Zastępca Kierownika USC

2

m.gm.

Busko-Zdrój

Maciej RENDA 

Sekretarz Miasta 

3

m.gm.

Chęciny

Paweł BROLA 

Sekretarz Miasta

4

m.gm.

Chmielnik

Andrzej PIWOWARSKI 

 Sekretarz Miasta

5

m.gm.

Ćmielów

Magdalena BAJAK 

Referent ds. Kancelaryjno-technicznych

6

m.gm.

Daleszyce

Teresa SMOŁUCH

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

7

m.gm.

Działoszyce

Krystyna CISZEK 

Zastępca Burmistrza

8

m.gm.

Jędrzejów

Anna STAWECKA 

Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

9

m.gm.

Kazimierza Wielka

Jacek WÓJCIK 

Naczelnik Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich

10

m.gm.

Końskie

Anna GŁĘBOCKA 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

11

m.gm.

Koprzywnica

Anna WITAS

 Referent ds. Usług Administracyjnych, Obsługi Cywilnej i Spraw Obronnych

12

m.gm.

Kunów

Renata KOTASIAK

Zastępca Kierownika USC

13

m.gm.

Małogoszcz

Elżbieta RACHUBA 

 Sekretarz Miasta

14

m.gm.

Opatów

Teresa GŁĄB 

 Inspektor ds. obsługi

15

m.gm.

Osiek

Dorota SKOTAREK 

Sekretarz Miasta i Gminy 

16

m.gm.

Ożarów

Anna PIASECKA 

 Inspektor ds. obsługi

17

m.gm.

Pińczów

Marcin Michał KOZŁOWSKI 

Sekretarz Miasta

18

m.gm.

Połaniec

Mieczysław MACHULAK 

  Sekretarz Gminy

19

m.gm.

Sandomierz

Leszek KOMENDA 

Sekretarz Miasta

20

m.gm.

Sędziszów

Ewa KUBAS - SAMOCIUK 

Sekretarz Miasta

21

m.gm.

Skalbmierz

Agata PIETRZYK

 Referat Organizacyjny

22

m.gm.

Staszów

Sławomir MIKULA

  Sekretarz Gminy

23

m.gm.

Stąporków

Grażyna KOSIK

 Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego

24

m.gm.

Suchedniów

Ewa KANIEWSKA

 Sekretarz Miasta

25

m.gm.

Wąchock

Barbara DERLATKA

 Sekretarz Miasta

26

m.gm.

Włoszczowa

Anna PAWLUSIŃSKA

 Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

27

m.gm.

Zawichost

Józef PAĆKOWSKI

Sekretarz Gminy 

 

Urzędy Gmin

Lp. 

Nazwa jednostki

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1

gm.

Baćkowice

Małgorzata KLUSEK

Podinspektor ds. OC i Rady

2

gm.

Bałtów

Iwona ŁABĘCKA 

Sekretarka 

3

gm.

Bejsce

Ilona BERUŚ

 Sekretarz Gminy

4

gm.

Bieliny

Jadwiga WÓJCIK

 Sekretarz Gminy

5

gm.

Bliżyn

Grzegorz PATURA

Informatyk 

6

gm.

Bodzechów

Małgorzata SOBIERAJ

 Sekretarz Gminy

7

gm.

Bogoria

Maria KOGUT

 Sekretarz Gminy

8

gm.

Brody

Paweł ZIĘBA

  Kierownik Referatu Organizacyjnego Kadr i Spraw Obywatelskich

9

gm.

Czarnocin

Agata WRÓBEL

 Zastępca Wójta

10

gm.

Dwikozy

Marianna MAZUR

 Inspektor ds. obsługi

11

gm.

Fałków

Zdzisław SKIBA

 Zastępca Wójta

12

gm.

Gnojno

Piotr BĘBAS

 Sekretarz Gminy

13

gm.

Gowarczów

Dorota LACHOWICZ

 Sekretarz Gminy

14

gm.

Górno

Czesław PYTEL

 Zastępca Wójta

15

gm.

Imielno

Ewa SEWERYN

Sekretarz Gminy

16

gm.

Iwaniska

Jan ZALEWSKI

Inspektor ds. OC i ZK 

17

gm.

Kije

Grażyna KASPEREK

 Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

18

gm.

Klimontów

Irena LIPIEC

 Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy 

19

gm.

Kluczewsko

Andrzej JAŚKIEWICZ

  Sekretarz Gminy

20

gm.

Krasocin

Wiesława KOWALCZYK

 Podinspektor Referatu Budownictwa

21

gm.

Lipnik

Beata PLACHA

 Inspektor ds. obsługi

22

gm.

Łagów

Zbigniew MEDUCKI

 Zastępca Wójta

23

gm.

Łączna

Mirosław KOPYTEK

 Sekretarz Gminy

24

gm.

Łoniów

Maria ŁĘTOWSKA

  Inspektor ds. obsługi

25

gm.

Łopuszno

Małgorzata BARCICKA

 Sekretarz Gminy

26

gm.

Łubnice

Henryka ROGALA

 Inspektor ds. obsługi

27

gm.

Masłów

Monika DOLEZIŃSKA-WŁODARCZYK

 Zastępca Wójta

28

gm.

Michałów

Henryka GIETKA - BĘBENEK

 Zastępca Wójta

29

gm.

Miedziana Góra

Mirosława DUDA

Sekretarz Gminy

30

gm.

Mirzec

Marta ZIOMEK

Sekretarz Gminy

31

gm.

Mniów

Maciej LUBECKI

 Zastępca Wójta

32

gm.

Morawica

Anna KOWALSKA

 Sekretarz Gminy

33

gm.

Moskorzew

Tadeusz BARCZYŃSKI

Sekretarz Gminy

34

gm.

Nagłowice

Karolina WOJEWODA

 Zastępca Wójta

35

gm.

Nowa Słupia

Włodzimierz ZARĘBA

 Zastępca Wójta

36

gm.

Nowy Korczyn

Monika KULCZYK

 Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

37

gm.

Obrazów

Pelagia KOTOWSKA

Sekretarz Gminy

38

gm.

Oksa

Jolanta WRÓBEL

 Sekretarz Gminy

39

gm.

Oleśnica

Joanna SKÓRSKA 

 Sekretarz Gminy

40

gm.

Opatowiec

Hubert KRUPA

Kierownik USC

41

gm.

Pacanów

Katarzyna WIĘCKOWSKA

 Inspektor ds. organizacyjnych

42

gm.

Pawłów

Piotr MAJ

 Informatyk 

43

gm.

Piekoszów

Marcin DUDEK

  Kierownik Wydziału Organizacyjnego

44

gm.

Pierzchnica

Halina RYŚKIEWICZ

Sekretarz Gminy

45

gm.

Radków

Antoni SULIGA

 Sekretarz Gminy

46

gm.

Radoszyce

Leopold GARBACZ

 Kierownik Referatu Organizacyjnego Kadr i Spraw Obywatelskich

47

gm.

Raków

Dariusz Rafał JÓŹWIK

 Inspektor ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Informacji

48

gm.

Ruda Maleniecka

Maria BANASIK

 Inspektor ds. Osobowych i Obsługi Rady

49

gm.

Rytwiany

Urszula MARCZEWSKA

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

50

gm.

Sadowie

Katarzyna PIETRZYK

 Kierownik Referatu Organizacyjnego

51

gm.

Samborzec

Beata WOŁOS

 Inspektor ds. obsługi

52

gm.

Secemin

Daniel MARCZAK

 P.O. Kierownika Referatu Gospodarki 

53

gm.

Sitkówka Nowiny

Izabela DZIEWIĘCKA

 Sekretarz Gminy

54

gm.

Skarżysko Kościelne

Monika MĄCZYŃSKA

 Sekretarz Gminy

55

gm.

Słupia Jędrzejowska

Elżbieta WRONA

 Sekretarz Gminy

56

gm.

Słupia Konecka

Agnieszka KRZEPKOWSKA

Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

57

gm.

Smyków

Radosław ORZELSKI

 Zastępca Wójta

58

gm.

Sobków

Piotr WAWER

 Sekretarz Gminy

59

gm.

Solec Zdrój

Joanna TŁUSTOCHOWICZ

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

60

gm.

Stopnica

Anna GODOWSKA

 Sekretarz Gminy

61

gm.

Strawczyn

Elżbieta CHŁODNICKA

 Sekretarz Gminy

62

gm.

Szydłów

Janusz SOWA

 Sekretarz Gminy

63

gm.

Tarłów

Magdalena BUCZKOWSKA

 Inspektor ds. Promocji

64

gm.

Tuczępy

Stanisława STOLARSKA

 Sekretarz Gminy

65

gm.

Waśniów

Agnieszka MINKINA

Sekretarz Gminy 

66

gm.

Wilczyce

Katarzyna ŁUKAWSKA

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

67

gm.

Wiślica

Jacek BALICKI

 Sekretarz Gminy

68

gm.

Wodzisław

Renata KOZIARA

 Sekretarz Gminy

69

gm.

Wojciechowice

Bogumiła KRAWCZYK

 Inspektor ds. obsługi Rady

70

gm.

Zagnańsk

Justyna WZOREK

 Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady

71

gm.

Złota

Ireneusz GOŁUSZKA

 Sekretarz Gminy

wydruk | pdf

Rejestr:

Informację udostępnił:
Karol Plech
Informację opracował:
Adam Michcik
Wprowadzający:
Zdzisław Dziedzic (2013-08-29 09:36:53)
Modyfikujący:
Karol Matyja (2016-01-07 09:21:45)

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach