Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – Okręg Wyborczy Nr 3 i Nr 5

15 grudnia 2006r. >>> Wygaśnięcie mandatów    28 grudnia 2006r. >>> Obsadzenie mandatów

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – Okręg wyborczy Nr 3

28 grudnia 2006r. >>> Wygaśnięcie mandatu    26 stycznia 2007r. >>> Obsadzenie mandatu

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – Okręg Wyborczy Nr 1, Nr 2 i Nr 4

9 listopada 2007r. >>> Wygaśnięcie mandatu    27 grudnia 2007r. >>> Obsadzenie mandatu

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – Okręg wyborczy Nr 1

27 kwietnia 2009r. >>> Wygaśnięcie mandatu    18 maja 2009r. >>> Obsadzenie mandatu

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego - Okręg wyborczy Nr 4

Zgodnie z art. 194 ust. 3 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami). Do końca obecnej kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 4 pozostanie nieobsadzony

29 czerwca 2010r. >>> Wygaśnięcie mandatu 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach