Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

WYBORY PONOWNE

Zestawienie wyborów ponownych
przeprowadzonych na terenie właściwości Komisarza Wyborczego w Kielcach I
w kadencji 2006 - 2010

Nazwa
Rady

Nr
Okręgu

Data
wyborów

Radnymi zostali
wybrani

Rada Gminy
w Seceminie

5

29 kwiecień 2007r.

Jarosław Stanisław Duś
Wiesław Klimas

 

 

WYBORY PRZEDTERMINOWE

Zestawienie wyborów przedterminowych
przeprowadzonych na terenie właściwości Komisarza Wyborczego w Kielcach I
w kadencji 2006 - 2010

Nazwa
Rady

Przyczyna
wygaśnięcia
mandatu

Data wyborów

Frekwencja

Wójtem
Burmistrzem
Prezydentem
został(a)

I TURA

II TURA

I TURA

II TURA

Bliżyn

śmierć

6 lipca 2008

20 lipca 2008

37,14%

35,06%

Mariusz Jacek
Walachnia
(więcej)

Brody

utrata prawa
wybieralności

24 sierpnia 2008

7 września 2008

39,36%

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach