Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

WYBORY PONOWNE

Zestawienie wyborów ponownych
przeprowadzonych na terenie właściwości Komisarza Wyborczego w Kielcach II
w kadencji 2006 - 2010

Nazwa

Nr
Okręgu

Data
wyborów

Wybrani

Rada Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

4

25 luty 2007r.

Ryszard Józef Binensztok
Waldemar Kaługa
Jan Edward Kunat
Bożenna Morycińska
Włodzimierz Józef Sajda

Wójt Gminy Tarłów

 

8 lipca 2007r.

Lech Ignacy
Wąsik
(więcej)

Rada Gminy
w Szydłowie

3

26 sierpień 2007r.

Stanisław
Czechowski

WYBORY PRZEDTERMINOWE

Zestawienie wyborów przedterminowych
przeprowadzonych na terenie właściwości Komisarza Wyborczego w Kielcach II
w kadencji 2006 - 2010

Nazwa
Rady

Przyczyna
wygaśnięcia
mandatu

Data wyborów

Frekwencja

Wójtem
Burmistrzem
Prezydentem
został(a)

I TURA

II TURA

I TURA

II TURA

Dwikozy

śmierć

16 września 2007

30 września 2007

44,36%

41,12%

Marek Łukaszek
(więcej)

Bałtów

odwołanie
w drodze
referendum

2 marca 2008

16 marca 2008

73,73%

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach