Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchedniowie - nie przeprowadza się

zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.). Do końca obecnej kadencji Rady Miejskiej w Suchedniowie, mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 4 pozostanie nieobsadzony.

Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej - nie przeprowadza się

zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.). Do końca obecnej kadencji Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej, mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 2 pozostanie nieobsadzony.

Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach - nie przeprowadza się

zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami). Do końca obecnej kadencji Rady Gminy w Brodach, mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 11 pozostanie nieobsadzony.

Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moskorzew - nie przeprowadza się

zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami). Do końca obecnej kadencji Rady Gminy Moskorzew, mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 1 pozostanie nieobsadzony.

Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Oksie - nie przeprowadza się

zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.). Do końca obecnej kadencji Rady Gminy w Oksie, mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 3 pozostanie nieobsadzony.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach