Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wilczycach - nie przeprowadza się

zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami). Do końca obecnej kadencji Rady Gminy w Wilczycach, mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 5 pozostaje nieobsadzony. 

Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rytwianach - nie przeprowadza się

zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami). Do końca obecnej kadencji Rady Gminy w Rytwianach, mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 11 pozostaje nieobsadzony.

Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pacanowie - nie przeprowadza się

zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami). Do końca obecnej kadencji Rady Gminy w Pacanowie, mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 9 pozostaje nieobsadzony.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach