Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Zestawienie wyborów uzupełniających
przeprowadzonych na terenie właściwości Komisarza Wyborczego w Kielcach I
w kadencji 2006 -  2010

Data
wyborów

Organ

Nr
Okręgu

Przyczyna wygaśnięcia mandatu

Imię i nazwisko osoby, której wygasł mandat

Liczba kandydatów

Frekwencja

Imię i nazwisko wybranego radnego

2007 r.

8 lipiec 2007

Chęciny

8

pisemne zrzeczenie się mandatu

Mieczysław
Baran

1

-*)

Barbara
Żądecka

29 lipiec 2007

Brody

6

REFERENDA LOKALNE

Zestawienie referendów lokalnych przeprowadzonych na terenie właściwości
Komisarza Wyborczego w Kielcach I w kadencji 2006 - 2010

Data

Organ
odwoływany

Frekwencja

Wynik
referendum

16 marzec 2008

Burmistrz
Stąporkowa

20,05%

Nieważne
(więcej)

18 maj 2008

Rada Gminy i Wójt Gminy
Łopuszno

19,26%

Nieważne
(więcej)

18 maj 2008

Rada Gminy i Wójt Gminy
Nowy Korczyn

26,85%

Nieważne
(więcej)

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach