Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Zestawienie wyborów uzupełniających
przeprowadzonych na terenie właściwości Komisarza Wyborczego w Kielcach II
w kadencji 2006 -  2010

Data
wyborów

Organ

Nr
Okręgu

Przyczyna wygaśnięcia mandatu

Imię i nazwisko osoby, której wygasł mandat

Liczba kandydatów

Frekwencja

Imię i nazwisko wybranego radnego

2007 r.

25 luty 2007

Klimontów

1

wybór na wójta

Ryszard
Bień

7

27,53%

Ewa
Gajewska

25 luty 2007

Łoniów

2

wybór na wójta

Szymon
Kołacz

REFERENDA LOKALNE

Zestawienie referendów lokalnych przeprowadzonych na terenie właściwości
Komisarza Wyborczego w Kielcach II w kadencji 2006 - 2010

Data

Organ
odwoływany

Frekwencja

Wynik
referendum

2 grudzień 2007

Wójt Gminy
Bałtów

69,13%

Ważne
(więcej)

24 sierpień 2008

Wójt Gminy
Klimontów

11,42%

Nieważne
(więcej)

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach