Komisarz Wyborczy w Kielcach II

 

Artur Grzegorz ADAMIEC - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Terminy dyżurów: od godz. 7.30 do 15.30
Siedziba:
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach
Adres: al. IX Wieków Kielc 3 (budynek ,,A" Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
             II piętro, pok. 243, 25-516 KIELCE
Tel. (41) 344-55-52
Fax. (41) 344-75-87

Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Kielcach II: 

Powiat

Gminy

buski

Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica

kazimierski

Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz

opatowski

Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

ostrowiecki

Ostrowiec Świętokrzyski, Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów

pińczowski

Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota

sandomierski

Sandomierz, Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

staszowski

Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59