Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Dwikozach, zarządzone na dzień 20 marca 2016 r. - okręg wyborczy nr 14

  
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59