Przejdź do treści

Komisarze Wyborczy w Kielcach

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH

  •  Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w §38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1957). 
  •  Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w §39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1957).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w §38 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1957).  

Podstawa prawna:  

  •  §5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957).
  • Zarządzenie Nr 19/2011 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie instrukcji o gospodarce składnikami majątkowymi Krajowego Biura Wyborczego.
  • Zarządzenie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do spraw zagospodarowania składników majątkowych.

wydruk | pdf

Rejestr:

Informację udostępnił:
Adam Michcik
Informację opracował:
Adam Michcik, Małgorzata Pytel
Wprowadzający:
Zdzisław Dziedzic (2012-03-01 12:00:34)
Modyfikujący:
Zdzisław Dziedzic (2012-08-14 14:11:12)

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach